26. aprīlī, sagaidot Latvijas simtgades pavasari, Nīcgales tautas bibliotēkā notika bērnu rīts "Lido pirmais taurenīts – pavasara vēstnesīts”’

No teiku salas

Ziedonis

Ar baltu gulbi atbraucis.

Viscauri baltos

Ziedos tīts

Uz pleca zeltains

Taurenīts.

(Aspazija)

26. aprīlī, sagaidot Latvijas simtgades pavasari, bibliotēku pieskandināja  bērnu balsis, priecājoties par dabas atmodu, par pirmajām pavasara puķēm, taureņiem, bitēm un plaukstošiem bērziem.

Bērnudārza  audzēkņi audzinātāju  Ināras Ašķeļaņecas un Sarmītes Moles vadībā veidoja un gatavoja grāmatzīmes, dāvaniņas un pavasara kukainīšus tauriņu  nokrāsās. Bērnu radošie darbiņi līdz 4 maijam skatāmi bibliotēkā. Bērni bibliotēkai dāvina grāmatzīmes, lai tās tālāk dāvinātu vecākās paaudzes lasītājiem.

Noslēdzot pasākumu visi  izspēlēja latviešu tautas rotaļu «Parād mazais balodīti» un atvadījās līdz nākošajam pasākumam bibliotēkā ar nupat  kopā iemācīto Aspazijas dzejolīti  “Ziedoņa bērni”

Saule pie kreisās!

Saule pie labās!

Kopā ar saulīti

Rotājam abas!

Viena actiņa vaļā,

Viena piemiegta,

Es smejos kā aprīļa

Dieniņa!

Ziņu sagatavoja:

Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja