Godinot varoņu piemiņu, kas 1918., 1919. un 1920. cīnījās Nīcgalē par Latvijas brīvību, Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā atklāja bērnu radošo darbu izstādi. Izstādē ar darbiem piedalās pirmsskolas izglītības iestādes un pamatskolas audzēkņi.

Patriotisma stunda  Nīcgalē ”LATVIEŠU SPĒKA ZĪMES” 11. novembrī

Kur aug ozoli, aug arī liepas_

Kur rodas varoņi, tur krietnas meitas;

Latviešu kareivi, lepoties vari,

Zeltenes skaistas, tikumu pilnas

Laimiņa laidusi Baltijas zemē.

Priecīgi Latviešu kareivji atdos

Dzīvību savu, tēvzemi glābjot.

(Andrejs  Pumpurs)

Godinot varoņu piemiņu, kas 1918., 1919. un 1920. cīnījās Nīcgalē par Latvijas brīvību, Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā atklāja bērnu radošo darbu izstādi. Izstādē ar darbiem piedalās pirmsskolas izglītības iestādes un pamatskolas audzēkņi. Talantīgās skolotājas Sarmīte Mole ar vismazākajiem  bērniem  veidoja latvju rakstu zīmes , Ingrīda Mickeviča ar savas grupiņu gatavoja lelles “Mana Latvija” un Evitas Kleinas vadībā skolēni dažādās tehnikās veidoja latviešu spēka zīmju rakstu planšetes. Īpašos gaismas lukturīšus no vecmāmiņu - rokdarbnieču Skrupskas Mariannas un Genovefas  Orbidānes pūra mežģīnēm  palīdzēja gatavot Sandra Malnača, Kamilla Kaļiņina un Sandis Jermakovs.

Pēc svinīgas izstādes atklāšanas skolēni kopā ar skolas direktori Antiju Vēveri  un visiem skolotājiem varonīgo kauju vietā pie Nīcgales stacijas varoņu piemiņai iededza svecītes un nolika ziedus.

Izstādes atklāšanu ar savu klātbūtni pagodināja daudzi nīcgalieši. Liels paldies Nīcgales pagasta izglītības iestāžu vadītājām Ivetai Guģei un Antijai Vēverei par Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma nodošanu nīcgaliešiem

Ziņu sagatavoja:

Ruta Bogdanova, Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas vadītāja