Nīcgales bibliotēkā notika SIA LAFLORA sākotnējā sabiedriskā apspriešanas sanāksme par kūdras lauku paplašināšanu" Nīcgales purvā"

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā 17.aprīlī notika SIA LAFLORA  sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par kūdras ieguves lauku paplašināšanu atradnē Nīcgales purvs. Sanāksmes dalībnieki ieguva ļoti izsmeļošu un svarīgu informāciju.

Bibliotēka saņēma bagātu informatīvo materiālu dāvinājumu.

 SIA LAFLORA ilgtermiņā sniedz finansiālu atbalstu pagasta bibliotēkai jaunu ļoti vērtīgu grāmatu iegādei. Nīcgalieši  ir pateicīgi par grāmatu dāvinājumiem SIA «Laflora» valdes priekšsēdētājam Uldim Amerikam.

Ziņu sagatavoja:

Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja