Margaritas Stārastes 100.dzimšanas dienas svinības Nīcgales tautas bibliotēkā.

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas lasītāji ar lielu prieku un aizrautību gatavojās mākslinieces Margaritas Stārastes jubilejai. Bērnudārza audzēkņi kopā ar audzinātājām  veidoja grāmatu izstādes, lasīja un pētīja mākslinieces ilustrācijas gatavoja maskas pēcpusdienai „Pa Zīļuka pēdām Nīcgalē”.

Bibliotēkā mazos lasītājus sagaidīja M. Stārastes grāmatu tēli čigānmeitēns Ringla (Viktorija Andiņa) un Ieviņa (Aleksandra Sokolova). Meitenes klātesošos iepazīstināja ar Zīļuka un lāča riča vēstulēm, kas atklāja, ka 20.gadsimta 70.gados Margarita Stāraste kopā ar rakstnieci Zentu Ērgli viesojušās Nīcgales Skolā. Nīcgalē zīmēšanas skolotāju Mariju Zeili un mākslinieci vienoja cieša, radoša draudzība. Tikšanās reizē Nīcgales bērni Marijas Zeiles vadībā iestudēja un  izrādīja Zentas Ērgles un Margaritas Stārastes kopdarbu –ludziņu „ Labi sēņu māmiņai”. Tajā laikā tas notika ļoti grandiozi, dekorācijas darināja skolotāja kopā ar bērniem, tērpus šuva četri skroderi Nicgales šuvēju arteli, vecāki, bērni visi bija pārņemti ar viešņu sagaidīšanu.

Par šiem tālajiem notikumiem atmiņās ar mazajiem lasītājiem dālijās audzinātāja  Valda Lazdāne, kas uz bibliotēku atnāca saposusies kā Baravika. Valda Lazdāne pastāstīja  kā interesanti un aizraujoši notikusi tikšanās ar Margaritu Stārasti un Zentu Ērgli. Nīcgaliešu un Margitas Stārastes draudzība uzplauka loti krāšņi, jo māksliniece uzaicināja Mariju Zeili ar skolēniem ludziņu izrādīt Rīgas pilī. Valda Lazdāne atmiņu  stāstījums bija ļoti emocionāls.

Nīcgales bibliotēka ir loti bagāts, jo pirms divdesmit gadiem skolotāja Marija Zeile  nodeva saglabāšanai nākamajām paaudzēm personīgās vēstules no Margaritas Stārastes,  kā liels dārgums tiek glabāti mākslinieces zīmējumi ar novelējumiem bērniem. Visus šos lielos dārgumus apskatīja.  „Pa Zīļuka pēdām Nīcgalē” pēcpusdienas viesi .Lai bērni izjustu lielo svētku prieku, lācis Ričus no Medus muižas ciemiņiem bija atsūtījis kārumu podiņu. Ballīte noslēdzas ar lustīgu izdejošanos bērnudārza audzinātāju vadībā.

Ziņu sagatavoja:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vaditāja