Rudens. Septembris.

Latvijā 48.reizi Dzejas dienas. Kāpēc arī ne Pilkalnes muižā?

Atnāciet dvēseli veldzēt dabā un mākslā

Piektdien,

2012.gada 14.septembrī  plkst. 1700

 

Pilkalnes muižas klētī(un parkā)

mākslinieciski dzejiska pēcpusdiena

„MĀRAS DAUGAVIETES UN

MĀRAS UVAROVAS GLEZNU IEZIEMOŠANA”

(AR DZEJISKU PIESKĀRIENU)

Programmā:

Plkst. 1700 – gleznu izstādes atvēršana klētī

Plkst. 1730 – radošās darbnīcas visiem „Mūza ir katrā no mums” – klētī, parkā

Plkst. 1800 – tikšanās ar dzejnieku Edvīnu Jansonu (Jelgava, Ozolnieki) – klētī

Plkst 1900 - ….saviesīgas sarunas ar dzejnieku un savstarpēji - klētī, parkā, pirtī

Pie tējas vai kafijas krūzes sildīsimies sarunās par gleznām un dzeju, radīsim dzeju

Mīļi gaidīts šeit būsiet ikkatrs un ikviens

Te arī otrais Neretas novada un kaimiņu biedrību saiets

Te arī novada bibliotekāru un lasītāju tikšanās

Te – visu mākslas un dzejas cienītāju tikšanās

Līdzi jāpaņem:1. labs garastāvoklis (jaukus svētkus taču radām mēs paši)

2.Pavisam, pavisam neliels groziņš(lai pie kafijas omulīgāk runāt par mākslu un dzeju) vai neliels ziedojums (pirts kurināšanai, elektrībai, ceļa izdevumi viesim)

Biedrības „Upmales mantinieki”, „Vēveri”