Naujenes tautas bibliotēka, ielūdz pagasta iedzīvotājus, kam ir tuvas sirdij dzejas rindas uz poētisko kafejnīcu „Dzejas spārnos”.

Programmā :

- Naujenes pagasta dzejnieku, pašu sacerētas dzejas lasījumi – N.Mihailova, S.Miloseviča, G.Protasovs, O.Annišineca, V. Vabele un citi
- Poētiskās kafejnīcas apmeklētāju, mīļāko dzejnieku dzejas lasījumi

Ņemiet līdzi labu garastāvokli un sirdij tuvas dzejas rindas!