2014.gada augustā Naujenes pagasta biedrība “Sieviešu klubs “Šarms””aizsāka darbu pie projekta “Krāsojamās uzziņu grāmatas bērniem “Izkrāso Naujeni!” izdošana”.

Mērķis šim projektam ir veidot Naujenes pagasta bērnu izpratni par dzimtās vietas dabas vērtībām, aizsargājamiem augiem, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām, simboliku un kultūru, tādējādi veicinot bērnu patriotisko audzināšanu un vietas piederības apziņu, stāstot bērniem par dabas parku “Daugavas loki”, Naujenes pagasta vēsturi, dabas vērtībām, vēsturiskajiem un tūrisma objektiem iestādēm. Projekta realizācijas rezultātā 1000 eksemplāros ir izdota krāsojamā uzziņu grāmata bērniem “Izkrāso Naujeni!”. Krāsojamās grāmatas izdošanu atbalstīja Latvijas vides aizsardzības fonds, kas piešķīra finansējumu 1866,00 euro apmērā.

Tagi: Sieviešu klubs "Šarms", Izkāso Naujeni!