2011.gada 29. aprīlī, Naujenes tautas bibliotēka aicina Daugavpils novada bērnus un jauniešus no 12. - 18. gadiem, piedalīties literatūras erudītu konkursā „Pūcēns”.

Konkursa tēma – „Imanta Ziedoņa krāsainās pasakas”.

Konkursa dalībnieki - Daugavpils novada pašvaldību publisko un skolu bibliotēku lietotāju - bērnu komandas (3-5 cilvēku sastāvā, vecumā no 12 līdz 18 gadiem).
Balvas:

1.vieta - grāmatu veikalu dāvanu karte: 100 Ls vērtībā

2.vieta - grāmatu veikalu dāvanu karte: 50 Ls vērtībā

3.vieta - grāmatu veikalu dāvanu karte: 30 Ls vērtībā

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Naujenes tautas bibliotēkā, Daugavas ielā 31A, c. Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads vai www.naujene.lv .

Tālr. uzziņām 654 50246, e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv .