Bibliogrāfiska is apraksts Kolinsa, Sūzena. [Catching Fire Latviešu val.] Spēle ar uguni : otrā romāna triloģijas ''Bada spēles'' grām. / Sūzena Kolinsa ; no angļu val. tulk. Ieva Elsberga ; red. Aldis Vēvers. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Jelgavas tipogrāfija). - 395, [1] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.Catching Fire.  ISBN 9789934011481

Grā matas aprakstu skat. elektroniskajā katalogā