Lai veicinātu bērnu lasītprieku, iesaistītu vecākus un skolotājus par aktīviem dalībniekiem lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā  un nodrošinātu bērnus ar jaunāko un labāko literatūru, Murmastienes bibliotēka aicina pieteiktieslasīšanas veicināšanas programmā ,,Bērnu žūrija"