Izstādes

01.04. Lieldienzaķa Lieldienas

02.04.  Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam - 210

20.04. Aspazija un Rainis

Ziņu sagatavoja:

A. Kalniņa, bibliotēkas vad.