Izstāde

Ziņu sagatavoja:
A. Kalniņa, bibliot. vad..