Izstāde

Ziņu sagatavoja:
A. Kalniņa, bibliotēkas vad..