Izstāde ar slēgtās 2.Mežvidu pamatskolas skolēnu iegūtajām balvām sportā tās pastāvēšanas vēsturē.

Ziņu sagatavoja:
A. Kalniņa, bibliotēkas vad.