2010.gada 19.martā Mežvidu bibliotēkā notika dzejas pēcpusdiena, veltīta novadnieces, dzejnieces Vilhelmīnes Urtānes 70. dzimšanas dienai.

Pasākumā Mežvidu pamatskolas skolēni lasīja autores dzeju, kur ik rinda atklāja viņas lielo dzimtās puses mīlestību. Savās atmiņās par kopā pavadītajiem bērnības gadiem dalījās Ānastasija Urtāne-Melne. Uz pasākumu tika aicināts Latgales Kultūras centra izdevniecības vadītājs jānis Elksnis, kas iepazīstināja ar izdevniecības darbu un izdoto grāmatu klāstu. Pasākumu papildināja izjusti dzejas lasījumi Mežvidu kultūras nama vadītājas Antoņinas Mūrnieces, skolotājas Anitas Turlajas un bibliotēku metodistes Elitas Zirnes izpildījumā.

Noslēgumā klātesošie varēja izbaudīt radošās kopas RIEKŠAVA vadītājas, dzejnieces Ievas Trimalnieces tēlaino savas dzejas izpildījumu.

Ziņu sagatavoja:
Veronika Šķestere