Ludzas reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens uz Valmieras integrēto bibliotēku 2013. gada 15. novembrī.

Valmieras integrētā bibliotēka apvieno Valmieras pilsētas bibliotēku un Vidzemes Augstskolas bibliotēku. Tas ir Latvijā jauns pilsētas un reģionālās augstskolas bibliotēkas sadarbības veids- apvienot divas neatkarīgas bibliotēkas, to informatīvos un personāla resursus, tiek kopīgi piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts invienam interesantam.

Iepazīnāmies arī ar "Europe Direct" informācijas centru bibliotēkā- kvalitatīva informācija, aktīvs dialogs, radoša līdzdarbība pilnvērtīgai dzīvei vienotajā Eiropā-, kas koordinē Ziemeļrietumvidzemes bibliotēku tīklu Eiropas Savienības jautājumos, piedāvā daudzveidīgu informācijas resursu klāstu par ES, sniedz konsultācijas un uzziņas par ES, kā arī organizē seminārus, konferences, diskusijas un izstādes zināšanām un iedvesmai.

Bibliotēkas nodaļu darbinieki sniedza mazu ieskatu par sadarbību ar novada skolu bibliotēkām un Valmieras bibliotēkas Mācību centru.

Valmieras integrētā bibliotēka ir spilgts Gaismas punkts Latvijas bibliotēku Gaismas tīklā!

Ziņu sagatavoja:
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V. Škestere

Tagi: bibliotēkas, Valmiera