Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka ir noslēgusi divu gadu Starptautiskās sadarbības programmas Leonardo da Vinči un GRUNDTVIG projektos.

Viens no projekta uzdevumiem bija labākās prakses mūžizglītības jomā piemēru apkopošana.

Lai tuvāk iepazītos ar Šauļu bibliotēkas labās prakses piemēriem Ludzas, Zilupes, Ciblas un Kārsavas (.t.sk. Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja) bibliotēku darbinieki 2013. gada 15. jūlijā devās vienas dienas pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta partneriem Lietuvā.

Brauciena gaitā lietuviešu kolēģi iepazīstināja ar Šauļu publiskās bibliotēkas un tās filiāļu darbu.

Pēc bibliotēku apmeklējumiem tikām iepazīstināti ar pilsētas ievērojamākām vietām, tostarp Maizes muzeju, kur katram bija iespēja izmēģināt izcept savu maizes kukulīti, ko paņemt līdzi mājupceļam. Dienas nobeigumā apmeklējām Lietuvas slavenāko tūrisma objektu- Krustu kalnu.

Ziņu sagatavoja:
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V. Škestere

Tagi: Projekti, Lietuva