Sakārtota jaunieguvumu literatūras izstāde bibliotēkas lasītavā.
Izstādē izvietotas KM finansētās bibliotēku atbalsta programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai" ietvaros iegūtās grāmatas. Organizētas pārrunas ar bibliotēkas lietotājiem dažādām lasītāju grupām.

Ziņu sagatavoja:
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V.Škestere

Tagi: Vēsture, Projekti