Bibliotēka ir iesaistījusies arī 2012. gadā lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija," lai aktivizētu lasītājus grāmatu lasīšanas un vērtēšanas procesā.

Saņemot projekta pieteikuma atbalstu "Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrijai" 2012. gadā, bibliotēka ir iegādājusies sekojošas grāmatas Vecāku komplektam par kopējo summu Ls 15.68:

1. Lū, Ē. Doplers. Rīga,Nordik, 2011.

2. Penaks, D. Skolas sāpes. Rīga, OMNIA MEA, 2011.

3. Sjerra Dž. Kafka un ceļojošā lelle. Rīga, Pētergailis, 2012.

Sakarā ar to, ka bibliotēkas budžetā vairāk nav paredzēta nauda "BŽ" grāmatām, ceram pārējās saņemt no valsts finansētā projekta līdzekļiem vai dāvinājumiem.

Ziņu sagatavoja:
Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V. Škestere

Tagi: "Bērnu/ jauniešu/ vecāku žūrija"