Tikšanās ar Intas dzejas mīļotājiem, kuri sen jau gaidīja savas novadnieces jauno dzejas grāmatiņu. Pamatā dzeja skanēs pašas autores izpildījumā.