9. Novadu grāmatu svētki Kārsavas novada Mērdzenē

2010.gada 9.aprīlī Mērdzenē notika 9. Novadu grāmatu svētki.

Politika, rokdarbi, sociālie jautāju­mi, ceļošana, lopkopība, deja un dzeja — tā ir tikai daļa no pasākumu tēmām. Protams, tas ir ļoti liels sagatavošanas darbs, kura koordinēšanu uzņemas vietējās bibliotēkas vadītāja. Šoreiz ar apjomīgo darbu veiksmīgi tika galā Janīna Kada­kovs­ka ar saliedēto komandu — kultūras un izglītības darbiniekiem, aktīviem Mērdzenes cilvēkiem un kolēģiem no citām bibliotēkām, īpaši palīdzēja Inta  Jurča un Aija Paršova no Kārsavas. Svētki ir lieliska iespēja parādīt visiem savu ciematu, un mērdzenieši ar to var lepoties.

Kopā svētkos piedalījās ap 250 cilvēku.