Mazozolu pamatskolas pirmsskolas grupiņas darbu izstāde.

Skolotāja Daiga Liepiņa