Apmeklētāji tiek iepazīstināti ar autora darbiem, kuri ir pieejami bibliotēkā.