12.04. Latvijas populārākajai dzejniecei Kornēlijai Apškrūmai - 75

No 10.04.-30.04. izstādē skatāmi bibliotēkas krājumā esošie dzejnieces izdevumi.