Bibliotekārā nedēļa no 23.04.-29.04.

Bibliotekārās nedēļas ietvaros:

* "Tavas iespējas internetā"- individuālās konsultācijas;

* apmeklētāju iepazīstināšana ar bibliotēkas jaunajām tehnoloģijām un datu bāzēm;

* bibliotēkas apkārtnes sakopšana.