Dzejas / esejas konkurss

Vidzemes 4.Patriotiskās dzejas konkurss Lāčplēša dienai veltīts dzejas festivāls 2010. gada 11. novemmbrī Salacgrīvā. Piedalās arī Mārsnēnu pagasta jaunākie dzejnieki.