Mārkalnes Sabiedrības centrā Mārkalnes pagasta bibliotēka kopā ar bērniem un jauniešiem piedāvā cept piparkūkas. Sadarbībā ar Alūksnes Bērnu un jauniešu centru saņēmām piparkūku mīklu. Un šodien kopā cepām, dekorējām, priecājāmies, dzērām tēju un iepriecinājām pagasta ļaudis. Piparkūku sirsniņas, vīriņi, ziemeļbrieži iepriecināja dažāda vecuma ļaudis. Mēs kā rūķi apciemojām gan pagastā esošo Sociālo māju, gan pagasta iestādes, seniorus, sētniekus...

Ir tik patīkami darīt Labas lietas.

Prieka pilnus svētkus un Laimīgu, Radošu Jauno Dzeltenās Cūkas gadu!