Sveicu visus savus bibliotēkas apmeklētājus, lasītājus, interneta lietotājus, ciemiņus un savējos... Arī pie bibliotēkas durvīm klauvē 1. Advente. Iedegsim 1.sveci vainagā, pārdomāsim šī gada skrējienu, darbus, paveikto un nepaveikto, lai smeltos spēku nākošajam gadam. 

Viss ir tik straujš, mainās arī bibliotēka. Nāc pie mums- 21.gadsimta bibliotēku!

Lai Jums sirdssiltuma pilni svētki!