Alūksnes pilsētas bibliotēka piedāvāja tikšanos ar latviešu autori Ingu Gaili. 20.septembrī arī es devos uz bibliotēku ar lielu interesi. Kas gan var būt labāks par to, ka vari klausīties fragmentu no grāmatas vai dzejoli no paša autora lūpām. Klausījos un priecājos lasījumus ar Ingai Gailei piemītošo tempu, ritmu, balss intonāciju. Priecēja arī jauniešu jautājumi dzejniecei par dzejas rakstīšanu. 

Esiet mīļi gaidīti Mārkalnes bibliotēkā, lai izvēlētos kādu no Ingas Gailes grāmatām! Oktobrī jau izveidojusies lasītāju rinda, lai varētu pārlapot jaunāko romānu "Stikli". Šī grāmata apskatāma "Jaunākās literatūras izstādē" no 4.oktobra.