Marta mēneša literatūras izstādes

Literatūras izstāde Karikatūristam Ērikam Ošam -90

Literatūras izstāde Dzejniekam Mārim Melgalvim-60

Literatūras izstāde "Pretīm pavasarim"