Pasākumi martā

15. martā pasākums, "Radošās darbnīcas, spēļu diena".

martā noslēguma pasākums Vecāku žūrijai.