Tās ir rindas no Sintijas dienasgrāmatas, kuru savā darbā izmantojusi rakstniece.