Plunkš! Koka stumbrs iegāžas ūdenī. Koku nogāzis čaklais bebrs. Pa piekrasti aizslīd plankumainā salamandra un paslēpjas zālē. Saceldams šļakatas, ūdensstrazds ienirst upē un ūdenī jūtas ļoti labi. 
Starp biezi saaugušajiem ūdensaugiem savu tīklu auž ūdenszirneklis. Un pavisam netālu lokus met izsalkusi līdaka. Vai šodien viņa tiks pie kārtotā medījuma? 
Grāmatā atradīsiet mīļus stāstiņus par bebru, strauta foreli, lielo ūdenscirsli, zivju dzenīti, ūdru un citiem dzīvniekiem, kas dzīvo pie upes.