bibliotēkas darba plāns maijam

Literatūras izstāde

"Tu mana visbaltākā diena,

Tu-pati vislabākā māt!"

Bibliotekārā stunda 9. klases absolventiem.

Ekskursija Bērnu žūrijas ekspertiem.

Jaunākās literatūras izstāde.

Literatūras izstāde

"Dzejniecei Vizmai Belševicai-85"