Marta pasākumi

 

 

1.03-30.03 Jaunākā literatūras izstāde

Lit. izstāde

 25.03-30.03 „Zaķis mums ar asti māj,lielā diena nu ir klāt”.

26.03. Pākums „Sacenšoties ar Lieldienu zaķi”.

28.03. Lit. izstāde „Dzejniecei Amandai Aizpurietei-60”