Arī Mārkalnes pagasta jaunieši un bērni var piedalīties Alūksnes pilsētas bibliotēkas izsludinātajā dzejas konkursā "Mana Alūksne". Rakstām vienu vai vairākus dzejoļus par Alūksnes tēmu un iesniedzam Mārkalnes pagasta bibliotēkā personīgi bibliotekārei Sanitai vai uz e- pastu bibl.markalne@aluksne.lv.

Esam aktīvi, radoši un mazliet arī dzejnieki! Lai veicas!