2015.gada sākumā mūsu  bibliotēkā ir realizēts LAD atbalstītais projekts "E-lasītava Mārkalnes pagasta bibliotēkā". Un jau E-prasmju nedēļas pasākumi varēja notikt, izmantojot e-lasītājus un e-grāmatas. Īpaši tas interesē bērnus un jauniešus.

Paldies visiem! Gan Alūksnes Lauku Partnerībai par iespēju startēt šajā projektu konkursā, par konsultācijām. Bez Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējuma un Mārkalnes pagasta pārvaldes atbalsta tas nebūtu varējis notikt. E-lasītava ir sen izlolots sapnis, lai modernizētu lauku bibliotēku un iedvesmotu savus lasītājus, ka jādzīvo līdzi  laikam, ka arī laukiem jāattīstās.