Mārkalnes pagasta bibliotēka sadarbībā ar Mārkalnes pamatskolas jauniešiem startēja Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2014. Un guvām projekta "Radošais stūrītis jauniešiem" apstiprinājumu. Bibliotekāre kopā ar jauniešiem vēlas izveidot Radošo stūrīti, lai tā būtu kā tikšanās vieta un arī darba vieta savu ideju realizēšanā.

Ar pašu spēkiem un izdomu atjaunosim vecas mēbeles: dīvānu un pufus. Ar projektā gūtajiem līdzekļiem veidosim arī visiem interesentiem apskatāmas zīmējumu izstādes, mācīsimies veidot multfilmu par mūsu pagasta veidošanos. Septembris, protams, būs Dzejas mēnesis. Notiks jauniešu dzejas lasījumi un Jauno autoru dzejoļu, eseju izstāde būs apskatāma bibliotēkā.

Oktobris atnāks ar mūzikas vakariem.

Labi, ja jaunieši lietderīgi pavada savu brīvo laiku. Būsim radoši! Aicinām visus jaunos cilvēkus nākt mūsu pulciņā un darīt visādas interesantas lietas!