Dzejas dienās gūto prieku no labajiem dzejas vārdiem lietojam ik dienu, kad uzmācas pelēkā vientulība vai ikdienas rutīna, iestājas pārgurums no dzīves uzliktajiem pārbaudījumiem. Vajag atvērt grāmatu un lidot uz citu zemi, būt brīvam.

Ja kāds neieradās uz Dzejas dienu pasākumu, tad dodam iespēju izlasīt Alūksnes Novada Vēstīs publikāciju par veiksmīgo sadarbību starp skolu, bibliotēku un tautas namu.

Dzejas dienās Mārkalnē smeļamies labos vārdus

''Labs, gudrs, dziļš vārds ir kā gaisma. To nevar apstādināt, lai pateiktu: no šīs vietas tev jāgriežas atpakaļ vai jāpaliek tepat, tālāk tu netiec, jo esi cita paaudze, bet es esmu cita - mums tāpēc nebūs iespējami saprasties... Nē, IR iespējami! Ja vien , skatoties gan atpakaļ, gan uz priekšu, telpā atrodas vārdi, kurus vērts saprast un ilgoties... kā gaismu, '' šī dzejnieces Maijas Laukmanes atziņa ievadīja Mārkalnes bibliotēkas, pamatskolas un tautas nama rīkoto Dzejas dienu pasākumu 21.septembrī Mārkalnes pamatskolas telpās.

To, cik daudzveidīga un krāsaina ir pasaule, kurā dzīvojam, pauda skolēnu skandētās dzejnieku vārsmas. Katrs no dzejas smeļas kā no avota ūdeni. Bērniem ir dažādas gaumes, intereses, tāpēc skolēniem piemeklēt atbilstošu dzejoli bija palīdzējusi latviešu valodas skolotāja Ingrīda Salaka, bet skolotāja Janita Keiva bija mudinājusi jaunāko klašu skolēnus uzdrīkstēties sacerēt savus dzejoļus, līdz ar to klātesošie tika iepazīstināti ar labākajiem jaunrades mēģinājumiem 4.klases skolnieces Samantas Kvitkas un 6.klases skolnieces Jolantas Kļaviņas izpildījumā. Varbūt viņas nākotnē būs jaunās dzejnieces un vadīs Dzejas dienu pasākumus...

Uzstāšanos papildināja krāsainu attēlu projekcijas ar Mārkalnes pagasta skaisto dabu, jo savus dzejoļus lasīja meitenes, kuras veiksmīgi piedalījās Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas konkursā „Zaļā Vidzeme”. Kā pastāstīja Mārkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja Sanita Silirova: „Konkursu rīkoja Salacgrīvas novada Salacgrīvas bibliotēka. Piedalījāmies konkursā ar skolēnu pašsacerētajiem dzejoļiem un esejām. Tagad esam uzaicināti 11. novembrī doties uz Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas festivālu Salacgrīvā. Priecīga ziņa, ka arī mūsu skolēnu vārdi būs minēti jaunajā grāmatā „Zaļā Vidzeme””.

Bet galvenais un gaidītākais pasākuma notikums bija tikšanās ar mūsu novada jauno dzejnieci Diānu Lozko. Skolēnu un jaunās autores saruna izvērtās plaša un daudzpusīga, skarot gan Dzejas dienu tematiku, gan aptverot jo plašu jautājumu loku ārpus poēzijas pasaules. Īpašu noskaņu radīja dzejnieces ģitārspēle. Auditorija un dzejniece atrada kopīgus interešu saskares punktus, un ,draudzīgajai sarunai kļūstot jo atraisītākai, skolas puiši pat atrādīja jaunajai autorei savu priekšnesumu tehtonic ritmos.

Klausoties Diānas Lozko dzejas lasījumus, varēja atrast vārdus, kurus ilgoties kā gaismu un dāvāt citiem:

„Un man nez kāpēc palika žēl.

Ja neticam Dievam

Tad atzīstam zvēru

Jo nekā cita mūsos nav

Vairāk iedzeršanas

Vairāk polemikas

Vairāk aizmiršanās.

Vairāk braucienu uz Alfu.

Vairāk,vairāk,vairāk

Mums visiem pienākas vairāk...”

Un kā pateicība par iespēju baudīt dzeju viešņas rokās sagūla rudens ziedu veltes, pirmsskolas grupiņas veidoti zīmējumi, labi vārdi un novēlējumi.