Latvijā visai plaši pazīstami ir Kornēlijas Apškrūmas darbi. Dzejniece bagātīgi sniedz sava talanta cienītājiem arvien jaunas un jaunas dzejas grāmatas. To rindas bieži vien daudziem cilvēkiem sasaucas ar viņu visdziļākajām izjūtām, tās tiek izmantotas sirsnīgiem apsveikuma vārdiem nozīmīgos dzīves gadījumos.
Jaunākajam dzejoļu krājumam autore devusi nosaukumu Vēstules domās un īstenībā. Taču nosaukumam bijis variants: Aizsūtītās un neaizsūtītās vēstules. Tātad – dzejā rakstītas vēstules, kuras reizēm tiek nosūtītas, reizēm tā arī paliek – dzeju grāmatā.
Varbūt adresāts ir kāds no mums?
Un varbūt krājuma pirmajā dzejolī paustais autores kredo sasaucas arī ar mūsu pārliecību?