Beidzot tas ir noticis! Raug, bibliotēkā ir ilgi gaidītā grāmata. Tā ir sērijas "Sargenģeļu atklāsmes" otrā grāmata.