Praktiska  rokasgrāmata,ar kuras palīdzību pilnveidot savu dzīvesspēku -21 svarīgu rakstura iezīmi un būt laimīgam mūža garumā.