Romāna "Enģeļu impērija" impērijais Mišels Pensons nomirst un nonāk pēcnāves valstībā. Ikviens cilvēks tur stājas tiesas priekšā, kurā tiek novērtēts viņa mūža devums un atkarībā no iegūtā punktu skaita viņš vai nu tiek paaugstināts par eņģeli, vai tiek sūtīts uz Zemi jaunā reinkarnācijā. Pateicoties sava advokāta Emīla Zolā pārliecinošajai runai, Mišels Pensons tiek novērtēts ar eņģelim nepieciešamo punktu skaitu un var kļūt par sargeņģeli trim cilvēkiem. Viņa uzdevums kā eņģelim ir panākt, lai vismaz viens viņa protežē arī iegūtu nepieciešamos piecsimt punktus.
Lasītājam ir iespēja izsekot, kas ar katru no šiem trim cilvēkiem notiek visas dzīves garumā. Savukārt eņģeļi nolēmuši noskaidrot, kur īsti mīt Dievs. Autors ļauj iepazīt Paradīzi kā vietu, kur mīt būtnes, kas vēl mums labu un cenšas mūs glābt. Dažkārt pat pret mūsu pašu gribu!
... Kāds ir eņģeļu skatījums uz ņudzošo cilvēku pūli, kas dzīvo uz Zemes? Vai tiešām katram debesīs ir savs sargeņģelis? Kas ar mums notiek pēc nāves? Un vai pēc debesīm, zemes, jūras un zvaigznēm Paradīze nav pēdējā izpētes vērtā robeža?...