Šodien,jauks laiks

Šod en,jauks laiks un man jāmācās, gribu ātrāk mājās.

 

Mūsu bibliotēkai izveidots SlideShare konts

Apmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.

2010.gada 2., 3.augustā notika apmācības „Latvijas bibliotēku portāls un vietējā satura publicēšanas iespējas”.  Tās laikā arī mūsu bibliotēka ir izveidojusi SlideShare kontu, kas ļaus publicēt prezentācijas un dažādus cita veida dokumentus tīmeklī.

Šeit ir jauna informācijapar konkursu.