Ari šogad no plašā grāmatu klāsta tika izvēlētas pašas, pašas labākās un vairāk lasītās grāmatas.

Oriģinālproza (autors, izdevējs)

                         Sēle L.    Kaislību pavārgrāmata – izd. Jumava   - 11

                         Sēle L.    Poga ar sudraba rozi – izd. Jumava  - 10

                         Žuravska Dz. Izcirtumā dzērve kliedz –izd. Sol Vita - 12

                         Āboliņa-Singajevska V. Mans mūžs – Upe tuviem un tāliem - 7

                         Indrāne I.  Divpadsmit logi – izd. Nordik  -8

Oriģināldzeja (autors, izdevējs)

                         Tora I.  No mīlestības mīlestība zied… -Vītola izdevniecība 8

                         Laukmane M.  durvis- izd. Jumava- 5

Tulkotā daiļliteratūra(tulkotājs, izdevējs)

                       Mortone K. Aizmirstais dārzs –tulk.L.Lanceniece, Zvaigzne ABC- 6

                       Mariņina A.  Taisnā tiesa – tulk. Dace Kārkliņa, Nordik,  8

                       Robertsa N.  Otrā iespēja – tulk. Anda Smilga, Kontinents, 6

Bērnu oriģinālliteratūra(autors, izdevējs)

             Skrebele R. Palaidnību karaļa Jāņa B. dienasgrāmata- Zvaigzne ABC-14

             Zvirgzdiņš J. Rīgas runča Maurīcija piedzīvojumi –Jāņa Rozes apg. 11

             Rungulis M.  Nekrietnais Alfrēds – liels un mazs -  12

Tulkotā bērnu literatūra( tulkotājs, izdevējs)

     Kinnijs Dž. Grega dienasgrāmata-6.gr. –tulk. Daina Ozoliņa,Zvaigzne ABC 14

     Štefensmeijers A. Līzelotei nenāk miegs – tulk. Irīda Miska, Jumava, 11

     Klēra K.  Pelnu pilsēta   - tulk. Ina Strautniece, Zvaigzne   ABC, 7

Dokumentālā un zinātniski populārā oriģinālliteratūra (autors, izdevējs)

                          Ziedonis I. Leišmalīte – Zvaigzne ABC,

                          Dreimanis V. Brīnišķīgais mežs  - AS „Lauku Avīze”-6

                          Zvaigzne J.  Jūnijs. Litene. 1941. – Jumava , 6

Tulkotā dokumentālā un zinātniski populārā literatūra (tulkotājs, izdevējs)

                         Vaithērsta T. Labās enerģijas avoti –tulk.L.Lukstraupe, Jumava 5

                          Kosteņecka M. Vēstules no mājām – tulk. M.Kudapa,  Jumava, 5

 

 

Ziņu sagatavoja:
Bibliotēkas vadītāja A.Gusta

Tagi: lasītākās grāmatas