100 bilžu grāmatiņas – 100 dzejoļi bērniem.

Mūsdienu mākslinieki zīmē visu paaudžu iemīļotos bērnu dzejoļus – no Rūdolfa Blaumaņa līdz Kārlim Vērdiņam.

Vienai no šādām grāmatiņām ilustrācijas zīmējusi arī mūsu novadniece, maltēniete Jurika Bakāne.

 

No 9. jūnija Maltas pagasta bibliotēkā skatāma mākslinieces Jurikas Bakānes izstāde „No ilustrācijas līdz grāmatai”. Izstādē eksponētas ilustrācijas Astrīdes Ivaskas bērnu grāmatiņai „Skaties!”