Visi laipni aicināti uz muzikāli lirisko dzejas pēcpusdienu ar dzejnieku Edgaru Stepiņu un jauno mūziķi Elvi Siniju!

Līdz šim maltēniešiem Edgars bija pazīstams kā mīlas lirikas autors, bet nu viņa dzeja ir ietērpta jaunā veidolā - diesmā. Elvis ļoti prasmīgi ir uzķēris dzejas rindu noskaņu un sakomponējis melodiju Edgara dzejoļiem.

Piektdien, 20. februārī mums būs tā lieliskā iespēja baudīt jauno talantu radošo lidojumu.