Jaunākās grāmatas

Mālpils novada bibliotēkas apmeklētāji drīzumā vaŗēs iegūt informāciju par jaunākajām iegādātajām grāmatām  portālā biblioteka.lv/Libraries/malpils-nova

da-biblioteka.

Tagi: Informācija par jaunākajām grāmatām