Par izstādēm un pasākumiem bibliotēkā.

Literatūras izstādes: Dzejniecei Inesei Zanderei-60,

                                 "Miķeļi-rudens saulgriežu laiks",

                                  "Ik skolotājs ir burvis", 

                                   Septembris- dzejas dienu mēnesis.

Pasākums:Literāri muzikāla pēcpusdiena "Nesaki rudens...".

Ziņu sagatavoja:

Daina Baltā

Tagi: Izstādes