Par izstādēm un pasākumiem maijā.

Literatūras izstādes:

       Rakstniekam Alfrēdam Dziļumam- 110.

       "Māte- ģimenes pavarda sargātāja".

       "Latvija sākas mūsu sirdīs...".

       "Maijs- dzelteno grāmatu mēnesis."

Pasākumi:

         "Tu esi vismīļākā, vislabākā, visskaistāka".

          "Viens, divi, trīs un uz skolu eju es".

Ziņu sagatavoja:

Daina Baltā